O firmie

Stavus Spółka Akcyjna jest producentem lokomotyw podwieszonych dla górnictwa od roku 1992.