Maszyny górnicze

Lokomotywa podwieszona, jest to maszyna, która służy do transportu towarów lub pasażerów po kopalniach podziemnych, zwłaszcza w kopalniach, gdzie występują niebezpieczeństwa wybuchu metanu. Lokomotywa jeździ na podwieszonym torze, który składa się z stalowego profilu I-155. Lokomotywa może pokonywać łuki pionowe o promieniu 16 metrów i łuki poziome o promieniu 8 metrów. Podwieszone elementy kolejki są połączone za pomocą cięgien. Rozjazdy są głównie mechaniczne i ich zmianę wykonuje kierowca. Maksymalna siła uciągowa jest zależna od parametrów maszyny. Lokomotywa typu IMM 80 TD z 4 jednostkami napędowymi ma siłę uciągu 84 kN, lokomotywa typu IMM 120 TD jest w stanie osiągnąć moc 110 kN. Podstawową cechą jest zdolność do prowadzenia transportu na dziobie. Lokomotywa może normalnie pracować na nachyleniu trasy 25 °. Maksymalny kąt nachylenia lokomotywy wynosi 33º. Nachylenie trasy i siła ciągnąca ogranicza maksymalną masę przewożonych ładunków. Maksymalna waga przewożonego ładunku jest zatem uzależniona od liczby jednostek napędowych i długości przewożonego materiału.

Liczba jednostek napędowych połączonych z pompą główną ma wpływ na prędkość lokomotywy. Prędkość maksymalną lokomotywy ograniczają przepisy górnicze i jest mierzona w m/s. Przez połączenie wielu jednostek napędowych można zwiększyć siłę napędową, ale zmniejsza się prędkość. Prędkość pociągu jest również zmniejszona przez masę ładunku i nachylenie.

(Na przykład, jednostka 4 napędowa – 10352 kg, jednostka 3 napędowa- 8325 kg).

Te właściwości sprawiają różnicę między lokomotywami  typu  IMM 80 TD i 120 TD. Lokomotywy te nie tylko różnią się od siebie wielkością urządzenia chłodzącego zawieszonego w oddzielnej ramie napędowej, ale również wydajnością. Lokomotywa  IMM 80 TD posiada silnik o mocy 60 kW, a lokomotywa 120 TD IMM posiada silnik o mocy 90kW. Osiągi silnika mają wpływ na wszystkie podstawowe parametry lokomotywy.

(Na przykład: Lokomotywa IMM 120 może przewozić ładunek o wadze 30 ton do 25 ° nachylenia).

Lokomotywa składa się z kilku podstawowych elementów. Każda lokomotywa ma dwie kabiny kontrolne, z których każda posiada układ sterowniczy ,oraz jest wyposażona w hamulec awaryjny. Część silnikowa posiada dwie jednostki napędowe, oraz agregat chłodzący na oddzielnej jednostce napędowej . Podstawową częścią lokomotywy jest silnik wysokoprężny wraz z pompą główną, która przekazuje ciśnienie do hydraulicznych napędów lokomotywy. Silnik i wszystkie najważniejsze elementy ustawione są tak, aby lokomotywa mogła pracować w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu metanu.